Little Saigon(未分類)

マップアプリで開く

タグ情報

addr:city
Westminster
住所
Bolsa Avenue
alt_name:vi
Tiểu Sài Gòn;Little Saigon;Sài Gòn Nhỏ
補足
Little Saigon (hay Tiểu Sài Gòn, Sài Gòn nhỏ) thường chỉ những khu vực có nhiều người Việt sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.Những khu Little Saigon được hình thành từ những làn sóng tị nạn diễn ra sau khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam 30/04/1975
is_in:city
Westminster;Garden Grove
name:etymology
Saigon
name:etymology:wikidata
Q27950398
name:vi
Khu Sài Gòn
place
quarter
wikidata
Q17034333
wikimedia_commons
Category:Little Saigon

Little Saigonの近くの未分類

Little Saigonの近くのモノ

何を探しますか?

     
   

駅名から検索

現在位置から検索

※GPS情報を使用します
詳細検索はこちら